Hampir semua pekerjaan yang berkaitan dengan tabel dalam ms word memerlukan penomoran pada baris tabel. Saya sendiri juga dulu untuk memasukan no urut dilakukan secara manual dengan…

Selengkapnya