43 Ucapan Selamat Sahur Tahun 2016

Sahuuuuurrrr... :D Sahuuurrr.... :D, apa kabar semuanya, sudah lama sekali tidak menulis di blog saya ini, dan dalam kesempatan kali ini saya ingin share mengenai ucapan selamat sahur untuk anda yang sedang menjalani ibadah bulan puasa. Setelah beberapa waktu lalu juga sempat berbagi ucapan selamat berbuka puasa.

Sahuurr

Nah jika kawan-kawan semua makan sahur suka BBMan, SMSan, buat satus facebook bertemakan sahur, tepat sekali jika kawan semua mampir dan membagikan artikel yang saya buat ini. Untuk Berbagi kebahagiaan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan ini, berikut ini adalahucapan selamat sahur untuk sahabat, teman, keluarga, dan kekasih anda :


Ucapan Selamat Bersantap Sahur


S3b3rapa r3z3ki kita wajib b3rsyukur,

B3rsyukur K3pada Allah Yang Maha Kuasa,

Kuucapkan s3lamat makan sahur,

S3b3lum waktu imsak tiba.

=============================


Ikhlas 3ngkau kusapa Assalamu'alaikum,

D3ngan s3nyum rasa p3nuh syukur,

Untukmu sudah makan sahur b3lum,

Kalau b3lum mat makan sahur.

Ada b3ras ada juga k3ncur,

Dihaluskan untuk bikin jamu,

D3ngan ikhlas kuucapkan mat makan sahur,

Untuk 3ngkau yang s3lalu kurindu.

=============================


Kukirimkan s3nyum syukur

L3wat do'a yang tak t3rukur

S3moga yang disana dah bangun tidur

S3b3lum waktu imsak m3n3gur


S3lamat Makan Sahur !

=============================

Sungguh nikmat yang tiada tara

M3nikmati makan sahur b3rsama k3luarga t3rcinta

M3nikmati m3nu b3rbuka puasa d3ngan hati g3mbira

S3mua s3makin s3mpurna, Kar3na ini adalah Rahmat dan Karunia Allah SWT.

S3moga t3rjaga untuk s3lamanya ..

=============================


Sahur Sahur Sahur

Makan Sayur mayur

Biar tambah Subur.

S3nantiasa d3ngan puasa hidup s3makin makmur ..

=============================


S3lamat sahur untuk s3s3orang yang ada di dalam hatiku.

Pagi ini m3rupakan m3ntari buat jiwaku , m3nghangatkan hatiku dan m3l3burkan 3mbun raga ku.

=============================


Suasana Ramadhan sungguh indah, Kar3na b3rhiaskan cahaya ibadah.

M3n3rangi hati s3makin c3rah.

Buat kita t3rs3nyum Alhamdulillah.

B3rsyukur K3pada Allah Yang Maha P3murah.

S3b3lum imsak aku m3n3gur, S3lamat Makan Sahur

Karna syukur aku b3rdo'a

S3moga s3lalu s3hat badan kita

Dan bisa m3njalankan ibadah puasa

Di bulan suci m3m3tik banyak pahala


S3lamat Makan Sahur,,, Cinta !

=============================


Angin dingin mulai sirna

M3nd3ngar batinku barkata

Akan kutunaikan ibadah puasa

Ikhlas kar3na Allah Yang Maha Esa

Dan s3moga 3ngkau yang disana juga sama


S3lamat Makan Sahur Kuucap Sapa

S3b3lum waktu imsak tiba ...

=============================


malam-malamku bagai malam s3ribu bintang,

bila kau disini tuk s3k3dar m3n3mani

tuk m3lintasi wangi yang slalu t3rsaji di satu sisi hati… h3h3..

M3t mkn sahur yah..


=============================


Yang kuharap malam ini hanya t3nangmu.

Yang kuinginkan saat ini hanya damaimu.

Yang kupinta d3tik ini hanya bahagiamu.

M3t makan sahur sayang.


=============================


m3t makan sahur ya…

mam yg bnyk yah biar km ma buah hati qta slalu s3hat.


Langit h3ndak m3mbuka tabirnya, S3b3ntar lagi m3ntari pagi akan s3g3ra m3nyapa.

D3ar, s3lamat sahur ya ..


=============================


Jam s3gini 3naknya SMS (Saatnya Makan Sahur).

Ayo banguuun..!!

Kalo MMS (Mata Masih S3p3t) l3bih baik CM (Cuci Muka).

S3t3lah sahur jangan lupa baca NSP (Niat S3b3lum Puasa).

=============================


Ku kirimkan s3nyum syukur, L3wat do'a yang tak t3rukur.

S3moga yang disana sudah bangun tidur, S3b3lum waktu imsak m3n3gur.

S3lamat Makan Sahur !

=============================


Karna syukur aku b3rdo'a , S3moga s3lalu s3hat badan kita.

Dan bisa m3njalankan ibadah puasa, Di bulan suci m3m3tik banyak pahala.

S3lamat Makan Sahur,,, Cinta !

=============================


Angin dingin mulai sirna, M3nd3ngar batinku b3rkata akan ku tunaikan ibadah puasa.

Ikhlas kar3na Allah Yang Maha Esa

Dan s3moga 3ngkau yang disana juga sama.

=============================


S3lamat Makan Sahur Ku ucap Sapa, S3b3lum waktu imsak tiba ..

Biarpun lauknya s3d3rhana namun nikmat t3rasa, Kar3na ada aroma do'a untukmu yang jauh disana.

S3lamat Makan Sahur Duhai Cinta !

Dan S3lamat B3rpuasa !

=============================


Kau bukan saja t3rindah,

tapi juga t3rdalam dalam hidupku.

Tak salah lagi, aku m3milih m3ncintaimu..

m3t makan sahur ya…


=============================


Di suatu hari. aku r3la m3nunggu jawab cintamu.

Kini, atau nanti, tak ada b3danya..

m3t sahur d3h, makan sahur yg bnyk ya


=============================


Aku t3rlalu l3lah m3ng3ja hari tanpa sandaran cinta pasti.

Hanya s3pi yang t3rsisa, s3l3bihnya adalah wajahmu yang kucipta.

m3t makan sahur ya…


=============================


Tak l3lah dit3bas mimpi s3mu,

tak hilang dis3mbunyikan langit hitam.

Cinta atau bukan, yang pasti kau t3tap yang t3rindah.

m3t makan sahur ya…


=============================


Tak p3rnah ada kata t3rlambat untuk m3ngatakan cinta.

Ungkapkan saja, biar s3mua m3njadi nyata.

m3t makan sahur ya…


=============================


R3bahlah di p3raduanmu d3ngan k3pala t3ngadah dan hati tak r3sah.

P3rcayalah, aku s3lalu g3lisah bila tidurmu dis3limuti gundah.

m3t makan sahur ya…


=============================


S3lamat sahur untuk s3orang yang ada di dalam hatiku,

pagi ini m3rupakan m3ntari buat jiwaku,

manghangatkan hatiku m3l3burkan 3mbun raga ku.


=============================


Pada pagi yang masih basah,

aku m3nd3ngar suaramu m3ngapung di udara.

M3ngucap salam sahur untuk k3kasih

Mimpi apa tadi malam?


=============================


Langit h3ndak m3mbuka tabirnya,

S3b3ntar lagi m3ntari pagi akan s3g3ra m3nyapa

D3ar, s3lamat sahur ya…


=============================


ragukanlah bumi ini b3rputar

ragukanlah matahari itu b3rpijar

ragukanlah bintang itu b3rcahaya

tapi jgn ragukan cintaku pdmu..

m3t sahur ya


=============================


Kau bukan saja t3rindah,

tapi juga t3rdalam dalam hidupku.

Tak salah lagi, aku m3milih m3ncintaimu..

m3t makan sahur ya…

Biarpun lauknya s3d3rhana

Namun nikmat t3rasa

Kar3na ada aroma do'a

Dirimu yang jauh disana


S3lamat Makan Sahur Duhai Cinta !

Dan S3lamat B3rpuasa !

=============================


Suasana Ramadhan sungguh indah,

Kar3na b3rhiaskan cahaya ibadah

M3n3rangi hati s3makin c3rah

Buat kita t3rs3nyum Alhamdulillah

B3rsyukur K3pada Allah Yang Maha P3murah


S3b3lum imsak aku m3n3gur

S3lamat Makan Sahur !

=============================


Biarpun jauh dari k3luarga

Namun janganlah lupa

Bahwa dalam hati m3r3ka

Ada s3nyum do'a do'a

Agar kita s3hat M3njalankan puasa

Di bulan yang b3rlimpah pahala


Untuk 3ngkau yang disana

S3lamat Makan Sahur...ya

S3moga puasa b3rlimpah pahala ...

=============================

Pantun Ucapan S3lmat Sahur


S3t3lah masak nasi gor3ng t3lur,

T3lur dadar buat lauk makan,

Kuucapkan s3lamat makan sahur,

Buat 3ngkau yang kurindukan.

=============================


P3rgi k3 pasar naik s3p3da,

Di pasar m3mb3li sayur-mayur,

Untuk 3ngakau yang disana,

Jangan Lupa Makan Sahur.

=============================

B3dug maghrib di iringi azhan

T3rd3ngar b3gitu m3rdunya.

D3ngan s3nyum dari hati ku ucapkan

S3lamat b3rbuka puasa ..

=============================


M3rdunya lantunan suara azhan

T3rd3ngar dari arah mushola.

Ku ucap sapa d3ngan s3nyuman

S3lamat b3rbuka puasa Cinta.

=============================


K3 swalayan b3li buah-buahan

Buah s3mangka dan kurma.

D3ngan s3nyuman aku ucapkan

S3lamat b3rbuka puasa ..

=============================


M3mang manis rasa gula

Tapi l3bih manis rasa madu.

Ku ucapkan s3lamat b3rbuka puasa

Untuk 3ngkau yang ku rindu ..

=============================


Jangan lupa b3rdo'a s3b3lum makan

Sudah k3nyang ucapkan Alhamdulillah.

S3lamat b3rbuka puasa ku ucapkan

Untukmu d3ngan s3nyumku t3rindah ..

=============================


Ada nasi ikan dan sayur

T3rs3dia diatas m3ja.

Ku ucapkan s3lamat makan sahur

Untuk Engkau s3k3luarga.

=============================

Ambil air pakai timba

Air b3ning dari dalam sumur.

Buat yang aku cinta disana

S3lamat makan sahur.

=============================


Ada b3ras ada juga k3ncur

Dihaluskan untuk bikin jamu.

D3ngan ikhlas ku ucapkan m3t makan sahur

Untuk 3ngkau yang s3lalu kurindu.

=============================


Ada nasi ikan dan sayur,

T3rs3dia diatas m3ja,

Kuucapkan s3lamat makan sahur,

Untuk Engkau s3kaluarga,

=============================


Ambil air pakai timba,

Air b3ning dari dalam sumur,

Buat yang aku cinta disana,

S3lamat makan sahur.

=============================


P3rgi k3 pasar naik s3p3da

Di pasar m3mb3li sayur mayur.

Untuk 3ngkau yang disana

Jangan Lupa Makan Sahur.

=============================


Ikhlas 3ngkau ku sapa Assalamu'alaikum

D3ngan s3nyum rasa p3nuh syukur.

Untukmu sudah makan sahur b3lum

Kalau b3lum m3t makan sahur.

Harga Kata © 2016 - All rights reserved